บริการจัดหางาน สำหรับผู้ที่ถูกเลิกจ้างในภาวะวิกฤต อย่าพึ่งหมดหวังเราช่วยคุณได้ !!

บริการจัดหางาน ทางด้าน IT Professional ในช่วงวิกฤต COVID-19

บริการจัดหางาน หรือ Optimistic Recruitment Service เป็นบริการจัดหางานทางด้าน IT Professional ให้กับพนักงาน แบบชั่วคราว ตามความต้องการโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้ทำงานทีตัวเองถนัดแลเชี่ยวชาญในช่วงภาวะ COVID-19 ได้ คุณอาจจะได้รับผลกระทบทางด้านธุรกิจ อาจจะถูกเลิกจ้าง ลดเงินเดือน สามารถหารายได้พิเศษ หรือหางานใหม่ได้ในช่วงนี้ และยังได้แสดงฝีมือและศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่ในการทำงาน และบริษัทฯ ยังได้รับพนักงานที่มีความสามารถตรงตามความต้องการ เพื่อนำพาไปบริษัทไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ 

หากคุณได้รับผลกระทบ มาฝากประวัติไว้กับเรา! !

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบบต่อธุรกิจในทุกภาคระดับ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งทำให้หลายๆ คนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการถูกเลิกจ้าง การถูกลดเงินเดือน หรือผลกระทบอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตปกติของพวกเรา เรามีบริการับจัดหางานให้กับทุกท่าน เพียงท่านฝากประวัติไว้กับเรา ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อท่านกลับไปเพื่อสัมภาษณ์เบื้องต้น โดยเราจะคัดเลือกงานที่เหมาะสมกับผู้สมัคร ตามข้อมูลที่ได้ให้ไว้ ไม่ว่าจะเป็น อาชีพ ตำแหน่ง สายงาน ระดับการทำงาน ไปจนถึงในเรื่องการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สมัครจะได้รับประโยชน์และสวัสดิการที่ดีที่สุด เพื่อให้ท่านได้แสดงศักยภาพการทำงานได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นเรื่อง Win-Win ทั้งกับตัวผู้สมัครและกับบริษัทฯ เช่นเดียวกัน

คัดเลือกผู้สมัครโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการที่สุด

ในระหว่างที่เกิดช่วงวิกฤตไวรัส COVID-19 ทั้งบริษัทและพนักงานต่างก็ได้รับผลกระทบ บริษัทฯ บางแห่งจำเป็นต้องมีการ Lay-off พนักงานออกเพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆ และจำเป็นต้องจ้างพนักงานชั่วคราวหรือ Outsource เข้ามาแทนเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแทน โดยเราจะใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคคลในการเข้าทำงานคัดกรองงานที่เหมาะสมทั้งกับผู้สมัครและบริษัทฯ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้ทำงานที่ตรงกับความสามารถของคุณ และในทางกลับกัน บริษัทฯ ก็จะสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้พนักงานที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

บริการจัดหางาน ของเราเป็นอย่างไร ??

บริการรับจัดหางานของเรา เป็นบริการที่จะให้คุณได้มาฝากประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงานไว้กับเราเพื่อให้เราได้หางานที่เหมาะสม ให้กับคุณ โดยเราจะไม่เปิดเผยชื่อและประวัติส่วนตัวของคุณจนกว่าคุณจะได้รับการจ้างงาน 

บริการจัดหางาน

ทำไมต้องใช้ บริการจัดหางาน จากเรา ??

  1. เก็บรักษาความลับ ข้อมูลผู้สมัครจนกว่าจะได้รับการจ้างงาน
  2. เลือกสรรบริษัทฯ ขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงสูง
  3. เป็นสัญญาจ้างชั่วคราว ไม่ผูกมัด
  4. ทำสัญญากับเรา ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกกลอยแพ

1. เก็บรักษาความลับ ข้อมูลผู้สมัครจนกว่าจะได้รับการจ้างงาน

ทางบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า โดยจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครให้กับบริษัทฯ จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าจ้างจากบริษัทฯ เพื่อเป็นการรักษาความลับ เนื่องจากข้อมูลของผู้สมัครบางคนอาจมีความอ่อนไหว เนื่องจากกำลังอยู่ในช่วงการทำงานของที่บริษัทฯเก่า ซึ่งเรามีความเข้าใจเป็นอย่างดี เราจึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากเป็นอันดับหนึ่ง และเพื่อผลประโยชน์จากตัวผู้สมัครเองด้วยเช่นกัน และคุณสามารถมั่นใจได้ว่ายังสามารถทำงานงานปัจจุบันไว้ได้ต่อไป

2. บริการจัดหางาน ของเราเลือกสรรบริษัทฯ ขนาดใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความมั่นคง

ทีมงานของเราจะคัดเลือกบริษัทฯ บริษัทฯที่มีความน่าเชื่อถือและมีความมั่นคงให้กับผู้สมัคร โดยเราใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสรรหาบุคคลากรทางด้าน IT ที่มีประสบการณ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครและบริษัทฯ ที่เหมาะสมกัน ด้วย Criteria ต่างๆ ที่คำนึงถึงตัวผู้สมัครมากที่สุด ทั้งในเรื่องของตำแหน่ง ระดับ ไปจนถึงในเรื่องการเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นทางเลือกให้กับผู้สมัคร โดยเราจะทำงานใกล้ชิดกับผู้สมัคร เพื่อทราบถึงความต้องการ และให้ได้งานที่เหมาะสมกับผู้สมัครมากที่สุด โดยเราได้ทำสัญญากับบริษัทฯ ขนาดใหญ่ ที่มีความน่าเชื่อถือ และความมั่นคงเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้สมัครทุกท่านได้ มั่นใจว่าจะได้ทำงานในบริษัทฯที่ดีที่สุด 

บริการจัดหางาน

3. เป็นสัญญาจ้างชั่วคราว ไม่ผูกมัดด

ในการฝากประวัติ ผู้สมัครจะทำสัญญากับบริษัทฯ โดยเป็น Outsource IT Professional ให้กับเรา ลูกค้าสามารถเลือกทำสัญญาได้ โดยขัั้นต่ำ ที่ 3 เดือน เมื่อครบสัญญษแล้วสามารถเลิกสัญญาได้ โดยเป็นการทำงานระยะสั้นในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 ได้เช่นเดียวกัน และปัจจุบันเรามี Generation Z  ขึ้นมา โดย Generation Y-Z นั้นเป็นวัยที่มีความรักอิสระสูง เราจึงคำนึงถึงคนทุกเพศทุกวัย และมีทางเลือกในการสมัครงาน ให้กับผู้สมัครทุกคนว่า เหมาะสมและชอบกับงานประเภทไหน ซึ่งทางทีมงานของเราจะดูแล และเอาใจใส่ผู้สมัครทุกคนเหมือนกับเป็นพนักงานของเรา 

4. ทำสัญญากับเรา ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกกลอยแพ

สำหรับพนักงานที่เป็น Outsource หรือพนักงานชั่วคราว ไม่ต้องห่วงหากถูกเลิกจ้างแบบไหม่เป็นธรรมก่อนหมดสัญญา ซึ่งเราได้จัดให้มีการทำสัญญาก่อนเริ่มงาน ซึ่งทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ ว่าไม่ถูกลอยแพ อย่างแน่นอน โดยเราจะดูแลผู้สมัครทุกท่านเหมือนกับเป็นพนักงานของเราเอง 

บริการจัดหางาน

ประเทศไทยผ่านวิกฤตต่างๆ มานับครั้งไม่ถ้วน ย้อนหลังกลับไป 30 ปีที่ผ่านมา ทั้งวิกฤตทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งแต่ละวิกฤตนั้นล้วนแล้วแต่สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเราเสมอมา ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น สามารถเผชิญกับปัญหาที่เข้ามาได้อย่างมีสติมากขึ้น  เราได้เห็นตัวอย่างธุรกิจต่างๆ ที่ทั้งสามารถผ่านวิกฤตและเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้  จึงอยากให้ดูบริษัทฯเราเหล่านั้น และผู้ประกอบการเป็นตัวอย่าง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเองในวันที่ประสบปัญหา

พวกเราจึงอยากขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังประสบกับปัญหาอยู่ในขณะนี้ ไม่ย่อท้อ อย่าละความพยายาม และวันพรุ่งนี้ที่สดใสจะมาถึงทุกคนอย่างแน่นอน

บริการจัดหางาน

Hard Skills ทักษะสำคัญ ที่ควรจะมีในปี 2020

By Chuchartpong  /  June 5, 2020
5 Hard Skills ทักษะที่สำคัญที่ควรจะมีในปี 2020 ผ่านมาครึ่งปีแล้ว สำหรับปี 2020 ในครึ่งปีแรก เราต่างผ่านอะไรกันมามากมาย ที่สำคัญที่สุด และเรายังคงเผชิญกับมันต่อไป นั่นคือ วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งก็ทำให้เราต่างต้องปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของเราไปเป็นอย่างมาก ซึ่่งรวมไปถึงวิถีชีวิตในการทำงาน วันนี้เราจะมาพูดถึง ทักษะที่ควรจะมีในปี 2020…
Read More

Soft Skills ที่สำคัญ ที่จะช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายได้

By Chuchartpong  /  May 29, 2020
7 Soft Skills ที่จะช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายได้ วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง “Skills” กัน พวกเราคงรู้กันดีอยู่แล้วว่า Skills มีความหมายแปลว่า “ทักษะ” แต่เมื่อเรามองลงไป เราจะเห็นว่า Skills จะถูกแบ่งออกได้เป็น Hard Skills และ Soft Skills…
Read More

RESKILL เตรียมพร้อมสู้เศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID-19

By Chuchartpong  /  May 22, 2020
Reskill เตรียมความพร้อมสู้เศรษฐกิจ หลังวิกฤต COVID-19 Reskill เพิ่มทักษะ เตรียมความพร้อมรับมือวิกฤเศรษฐกิจในอนาคต. ทำไมต้อง Reskill ?? เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งทางสาธารณสุข และ เศรษฐกิจ อย่างมหาศาลเลย เนื่องจากภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องชะลอการแพร่ระบาดของไวรัส โดยการทำ Social Distancing…
Read More

จริยธรรมในที่ทำงาน (Ethics at Workplace)

By Chuchartpong  /  May 20, 2020
จริยธรรมในที่ทำงาน (Ethics at Workplace) จรรยาบรรณในที่ทำงาน หรือ Ethics at Workplace เป็นชุดของคุณค่าที่เปลี่ยนไปตาม พนักงานและองค์กร ที่แตกต่างกันออกไป บางคนก็มองว่า ที่ทำงานหรือออฟฟิศเป็น สถานที่ที่ต้องมาทุกวัน หรือ บ้างคิดว่า ออฟฟิศเป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 นั่นเองไม่สำคัญว่าคุณจะทำงานที่บ้าน…
Read More

บริษัทฯ ของเรา

Jarviz Application by Fusion Solution

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *