Resume ที่ดี ช่วยให้คุณได้งานได้เร็วขึ้นจริง !

Resume

Resume ที่ดี ช่วยให้คุณได้งานได้เร็วขึ้นจริง !

วันนี้ทางเพจ จะมาแนะนำการเขียน Resume ที่ใช้ในการสมัครงาน โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญของ Resume นั้น คือการบอกกล่าว แนะนำตัวกับผู้ว่าจ้าง หรือ บริษัทฯ จึงถือว่า เรซูเม่ เป็นเอกสารที่สำคัญ ซึ่ง คำว่า “Resume” ในภาษาฝรั่งเศส แปลว่า สรุป หรือ Summary นั่นเอง โดยนอกจาก เรซูเม่ แล้่วยังมีคำอื่นๆ ที่ใช้เช่น CV (Cirriculum Vitae), Personal Data ซึ่งใช้แตกต่างกัน 

Resume เป็นเอกสารย่อของผู้สมัคร บ่งบอกให้ทราบถึงประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา และประวัติส่วนตัวในรูปแบบย่อๆ คัดเลือกเฉพาะที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ในการสมัครงานเท่านั้น การเขียน เรซูเม่ จึงต้องใช้ถ้อยคำที่กระชับ และชัดเจนเป็นอย่างมาก 

การเขียน เรซูเม่ ควรมีลักษณะ เด่น ดังนี้ 

 1. เป็นข้อมูลโฆษณาตัวเองในแง่มุมที่เป็นจริงเท่านั้น 
 2. แสดงถึงความถนัด ความสามารถพิเศษ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ที่ใช้ในการสมัครงานในตำแหน่งนั้นๆ 
 3. การใช้ถ้อยคำ เป็นการใช้ถ้อยคำที่สั้น กระชับ และดึงดูดความสนใจจากบริษัทฯ หรือผู้สัมภาษณ์
 4. มีข้อมูลที่เกี่ยวกับ ทักษะ ความสามารถพิเศษ และ วัตถุประสงค์ของผู้สมัครงาน เพื่อชักจูงให้ผู้ที่ดู เรซูเม่ ของผู้สมัครเกิดความสนใจ และนำไปสู่การเรียนเข้ามาสัมภาษณ์ในลำดับถัดไป

องค์ประกอบของ Resume แบ่งได้เป็น 7 ส่วนด้วยกัน 

 1. หัวเรื่อง หรือ Title การสมัครงาน ว่าคุณต้องการสมัครงานตำแหน่งอะไร
 2. ประวัติส่วนบุคคล ตั้งแต่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ E-mail Address 
 3. ประวัติการศึกษา การศึกษาสูงสุดของคุณ เคยผ่านการอบรมหลักสูตรใดมาแล้วบ้าง ประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ (ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ต้องการสมัคร) 
 4. จุดมุ่งหมายในการทำงาน กล่วถึง Passion ของคุณ ความสนใจในการทำงาน เป้าหมาย ซึ่ง อาจจะมีผลต่อการพิจารณารับเข้าทำงานของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการบ่งบอกถึง ทัศนคนิในการทำงานของคุณได้ 
 5. ประสบการณ์ในการทำงาน ในกรณีที่คุณเคยผ่านการทำงานมาแล้ว คุณเคยทำงานที่ไหน ตำแหน่งอะไร ประสบการณ์ทำงานของคุณกี่ปี 
 6. ทักษะและความสามารถพิเศษ สิ่งที่คุณสนใจเป็นพิเศษ และสิ่งที่คุณทำมันได้ดี 
 7.  บุคคลอ้างอิง ที่สามารถรับรองข้อมูลการสมัครงานให้กับบริษัทฯ ได้ 

โดยคุณต้องคำนึงว่า ไม่ใช่มีคุณเพียงคนเดียวที่สมัคร เพราะฉะนั้น เรซูเม่ เป็นเสมือนตัวแทนของคุณที่บริษัทฯจะได้เห็นก่อน จึงต้องคิดว่าทำยังไงให้เกิดความประทับใจจาก เรซูเม่ มากที่สุด ซึ่งมีข้อที่คุณควร ตระหนัก ไว้ดังนี้ 

 1. บริษัทฯ จะไม่อ่านทั้งหมด แต่ใช้วิธี Review หรือ Scan เฉพาะ จุดที่สำคัญเท่านั้น 
 2. สิ่งแรกที่จะพิจารณาคือ Title
 3. สิ่งที่ตามมาคือ Objective หรือ วัตถุประสงค์ในการสมัครงาน
 4. สิ่งที่จะดูต่อมาก็คือ ความสนใจ และ ความถนัดของคุณ 
 5. เกรดเฉลี่ย เป็นสิ่งที่ ทุกบริษัทฯ ให้ความสนใจ และ ให้ความสำคัญ ซึ่งอาจจะไม่ได้วัดความฉลาด แต่สามารถวัดความรับผิดชอบของคุณได้
 6. สุดท้าย สภาพแวดล้อม ว่าคุณสามารถมาทำงานให้บริษัทได้หรือไม่ เช่น ที่พัก หรือการเดินทาง 

การเขียน เรซูเม่ ที่ดี ควรกระชับ และจบภายใน 1 หน้า หรือถ้ายาวกว่านั้นไม่ควรเกิน 2 หน้า ซึ่งองค์ประกอบที่กล่าวมานั้น ไม่จำเป็นต้องมี ทั้ง 7 ส่วน ตัดส่วน ที่คิดว่าไม่จำเป็นในการสมัครงานในแต่ละตำแหน่ง เพื่อความกระชับได้ และ คุณควรเขียน เรซูเม่ เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน จากคนต่างชาติด้วย

ที่มา: กรมการจัดหางาน

Recruitment

บริการจัดหางานให้กับพนักงาน และองค์กร ที่ต้องการหาความก้าวหน้าในอาชีพ

Consulting

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ และ IT โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ กว่า 20 ปี

Outsourcing

บริการจัดหาพนักงานขั่วคราวที่มีความเชี่ยวชาญ ให้กับคุณ เพื่อเพิ่มศักยภาพ สูงสุดให้กับองค์กรคุณ

Hard Skills ทักษะสำคัญ ที่ควรจะมีในปี 2020

By Chuchartpong  /  June 5, 2020
5 Hard Skills ทักษะที่สำคัญที่ควรจะมีในปี 2020 ผ่านมาครึ่งปีแล้ว สำหรับปี 2020 ในครึ่งปีแรก เราต่างผ่านอะไรกันมามากมาย ที่สำคัญที่สุด และเรายังคงเผชิญกับมันต่อไป นั่นคือ วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งก็ทำให้เราต่างต้องปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของเราไปเป็นอย่างมาก ซึ่่งรวมไปถึงวิถีชีวิตในการทำงาน วันนี้เราจะมาพูดถึง ทักษะที่ควรจะมีในปี 2020…
Read More

Soft Skills ที่สำคัญ ที่จะช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายได้

By Chuchartpong  /  May 29, 2020
7 Soft Skills ที่จะช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายได้ วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง “Skills” กัน พวกเราคงรู้กันดีอยู่แล้วว่า Skills มีความหมายแปลว่า “ทักษะ” แต่เมื่อเรามองลงไป เราจะเห็นว่า Skills จะถูกแบ่งออกได้เป็น Hard Skills และ Soft Skills…
Read More

RESKILL เตรียมพร้อมสู้เศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID-19

By Chuchartpong  /  May 22, 2020
Reskill เตรียมความพร้อมสู้เศรษฐกิจ หลังวิกฤต COVID-19 Reskill เพิ่มทักษะ เตรียมความพร้อมรับมือวิกฤเศรษฐกิจในอนาคต. ทำไมต้อง Reskill ?? เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งทางสาธารณสุข และ เศรษฐกิจ อย่างมหาศาลเลย เนื่องจากภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องชะลอการแพร่ระบาดของไวรัส โดยการทำ Social Distancing…
Read More

จริยธรรมในที่ทำงาน (Ethics at Workplace)

By Chuchartpong  /  May 20, 2020
จริยธรรมในที่ทำงาน (Ethics at Workplace) จรรยาบรรณในที่ทำงาน หรือ Ethics at Workplace เป็นชุดของคุณค่าที่เปลี่ยนไปตาม พนักงานและองค์กร ที่แตกต่างกันออกไป บางคนก็มองว่า ที่ทำงานหรือออฟฟิศเป็น สถานที่ที่ต้องมาทุกวัน หรือ บ้างคิดว่า ออฟฟิศเป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 นั่นเองไม่สำคัญว่าคุณจะทำงานที่บ้าน…
Read More
Work from Home Application

JARVIZ APPLICATION

application สำหรับพนักงานบันทึกเวลาเข้าออก ระบบลาออนไลน์ และบันทึกการทำงานในแต่ละวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *