อาชีพที่จะถูก AI และ Robot แทนที่ในอีก 25 ปี ข้างหน้า (part 2)

อาชีพที่จะถูก AI และ Robot แทนที่ในอีก 25 ปี ข้างหน้า (part 2)

Robot

อาชีพที่มีความเสี่ยงที่จะถูกแทนที่ด้วย AI และ Robot ในอีก 25 ปีข้างหน้า

  • บรรณารักษ์ หรือ พนักงานในห้องสมุด ซึ่ง เป็นอาชีพ ที่ในอดีต จำเป็นต้องใช้ทักษะ และ ความปราณีต เป็นระบบระเบียบในการทำงาน ทั้งการจัดเรียง,หมวดหมู่ การจัดวางหนังสือ ละใช้ความจำเป็นอย่างมาก ซึ่ง อาชีพบรรณารักษ์ เป็นศาสตร์ที่ต้องใช้การศึกษาในระดับ มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันในปัจจุบัน  เทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยสามารถสร้างหุ่นยนต์ AI ที่สามารถมาทำงานแทน บรรณารักษ์ได้อย่างแม่นยำ และ มีความผิดพลาดน้อยกว่า ด้วยระบบที่ถูกเซ็ตไว้เพื่อลดความผิดพลาด ทำให้อาชีพบรรณารักษ์ มีแนวโน้มที่จะถูกหุ่นยนต์ และ AI เข้ามาแทนที่ได้ 
  • พนักงานบริการลูกค้า หรือ Customer Service ซึ่งเรามักจะรู้จักกันดี เมื่อเวลาเรามีปัญหาต่างๆ ที่ต้องการที่จะติดต่อกับบริษัทฯ ซึ่งปกติจะเป็นอาชีพ หรืองาน ที่ต้องรับโทรศัพท์ เพื่อรับเรื่อง จากทางลูกค้า โดยงานเหล่านี้เป็นงาน Routine ซึ่งเป็นงานประจำวัน โดยงานบริการลูกค้า หรือ Customer Service นั้น ในปัจจุบันได้มีการใช้ Technology AI และ Chatbot เข้ามาแทนที่ ซึ่งเป็นการตั้งรูปแบบของการถามคำถามจากลูกค้าสามารถแบ่งหมวดหมู่ออกไป ซึ่งทำให้สามารถตอบคำถามจากลูกค้า และสามารถส่งเรื่องต่างๆให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อรับเรื่องต่อได้โดยไม่ต้องใช้คน หรือ ฝ่าย Customer Service โดยอาศัยเพียง AI และ Chatbot เท่านั้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันได้มีบริการ Chatbot เข้ามาใช้ในการถามตอบ ในสื่อ Social Media มากขึ้น จึงทำให้อาชีพ Customer Service หรืองานบริการลูกค้าจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี และหายไปในที่สุดก็เป็นได้
  • ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ หรือ ช่างเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยอาชีพนี้กำลังจะถูก Disrupt ด้วยเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เข้ามา ทำให้งานซ่อมคอมพิวเตอร์มีน้อยลง ทั้งปัจจัยในด้านของราคา ทำให้อะไหล่มีราคาที่ถูกลงทำให้ผู้ใช้งานเลือกที่จะซื้อใหม่หรือเปลี่ยนใหม่มากกว่าที่จะซ่อม และอีกปัจจัยหนึ่ง การผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ยังมีแนวคิดผลิตมาให้มีความเป็น User Friendly มากที่สุด เราจึงเห็นว่างานซ่อมคอมพิวเตอร์ จึงมีบทบาทน้อยลง ไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจำเป็นต้องอาศัยช่างซ่อม คอมพิวเตอร์ เป็นหลักในการซ่อม หรือ จัดการต่างๆ 
  • พนักงานคิดเงิน หรือ Cashier อาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่กำลังจะหายไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนที่มากขึ้น ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ในต่างประเทศ หลายๆ Supermarket ต่างก็เป็น Supermarket แบบ Automate หรือว่าไม่ใช้มนุษย์ อีกต่อไป ทั้งในเรื่องของการจัดการ Stock สินค้า การจัดการคิดเงิน หรือ Cashier ต่างก็ใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น RFID ในการคิดราคาสินค้า และใช้ Credit Card ที่ เพียงแค่ แตะ ก็สามารถจ่ายเงินได้จึงเห็นว่า ปัจจุบัน Supermarket หรือ ร้านค้าต่างๆ ก็ไม่จำเป็นต้องมี Cashier หรือ พนักงานคิดเงินอีกแล้ว จึงทำให้อาชีพ Cashier มีความเสี่ยงที่จะถูกแทนทีด้วย AI ในที่สุด
Robot
  • Broker หรือ นายหน้าธนาคาร อาชีพนายหน้าของธนาคาร ในอดีตเป็นอาชีพที่มีรายได้สูง และเป็นที่นิยมเนื่องจากเป็นคนกลาง ในการจัดการเจรจา ระหว่างลูกค้ากับธนาคาร ซึ่งจะคอยให้คำแนะนำต่างๆ ทั้งกับผู้ที่จะทำธุรกรรมกับ ธนาคาร และเป็นตัวแทนให้กับธนาคารในการจัดการ เรื่องสินเชื่อต่างๆ และ Broker จะเป็นคนกินค่า Commission จากการปล่อยกู้ สินเชื่อ ของธนาคาร ซึ่งในปัจจุันเทคโนโลยี ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้ การทำธุรกรรมต่างๆ ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมผ่าน ธนาคารได้โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง หรือ Broker อีกต่อไป ซึ่งทำให้ธนาคารประหยัดค่านายหน้า และลูกค้าได้ราคาที่ถูกลง จึงทำให้ อาชีพ Broker กำลังจะหมดไปในอีกไม่กีปีข้างหน้า 
  • พนักงานเคาเตอร์ ธนาคาร หรือ ที่เราเรียกว่า Bank Tellers ซึ่งหมายถึง คนที่รับบริการ ฝากถอน เงินผ่านสาขาของธนาคาร ในอดีตการทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร เราจำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขา ของธนาคาร เพื่อทำธุรกรรม อาชีพ Bank Tellers จึงเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยี Mobile Banking ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ได้ และลดการเดินทางไปทำธุรกรรมที่ ธนาคาร โดยสามารถทำธุรกรรมผ่าน มือถือได้อย่างง่ายดาย จึงทำให้อาชีพพนักงานเคาเตอร์ธนาคาร หรือ Bank Tellers กำลังจะหมดไป และ ปัจจุบันเราได้เห็นว่ามีการทยอยปิดสาขาธนาคาร เนื่องจากมีผู้เข้าใช้บริการลดน้อยลงเช่นเดียวกัน
  • พนักงานประจำทางด่วน ในอดีต มีความจำเป็นต้องใช้บริการ พนักงานประจำตู้หรือด่านเก็บเงินประจำทางด่วนในการเก็บค่าบริการ ค่าผ่านทาง จากการใช้ทางด่วน ปัจจุบันด้วยมีการใช้เทคโนโลยี เข้ามา ไม่ว่าจะเป็น RFID ทีสามารถตัดยอดเงินอัตโนมัติ เมื่อผ่านจุดที่กำหนด จึงช่วยให้ลดระยะเวลาในการรอคิวเพื่อชำระเงินค่าทางด่วนด้วย เพราะปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้ทางด่วนรถติด นั่นคือ ด่านเก็บเงิน ที่เก็บเงินสด ผู้ใช้ทาง ทีละคัน โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ไม่เพียงแต่ลดระยะเวลาในการสัญจรแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้วย เช่นกัน จึงทำให้อาชีพพนักงานประจำทางด่วน กำลังจะถูกแทนที่ด้วยระบบ อัตโนมัติ หรือ Robot ในอนาคตอันใกล้นี้ 
  • พนักงานเสริ์ฟ ตามร้านอาหาร Fast Food อย่างที่เราเห็นในหลายๆสื่อ ว่าร้านอาหาร Fast Food ได้มีการนำ Robot มาใช้ในการเสริ์ฟอาหารให้กับลูกค้า โดยใช้หุ่นยนต์ และ AI เข้ามา ทำงานแทน และใน McDonald’s ที่เราเห็นกันว่า ไม่เพียงแต่พนักงานเสริ์ฟ แต่ในครัวของ McDonald’s ได่มีการเอา Robot มาใช้ในการผลิตอาหาร เพื่อควบคุมคุณภาพของการผลิต และลดการผิดพลาดโดยมนุษย์ จึงทำให้อาชีพในครัว และ อาชีพพนักงานเสิร์ฟจึงมีความเสี่ยง ที่จะถูกแทนที่โดย หุ่นยนต์ Robot และ AI ในอนาคตอันใกล้เช่นเดียวกัน

จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงที่จะถูกแทนที่ด้วย AI และ Robot เนื่องจากกระแส Digital Transformation และ Technology Disruption ซึ่งเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงต้องรู้จักเตรียมพร้อมและปรับตัว เมื่ออนาคตอันใกล้ มาถึง เราก็มีความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งเรามีความแตกต่างจากหุ่นยนต์ ในด้านการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และ รู้จักเตรียมพร้อมกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้

Services

Recruitment

บริการจัดหางานให้กับพนักงาน และองค์กร ที่ต้องการหาความก้าวหน้าในอาชีพ

Consulting

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ และ IT โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ กว่า 20 ปี

Outsourcing

บริการจัดหาพนักงานขั่วคราวที่มีความเชี่ยวชาญ ให้กับคุณ เพื่อเพิ่มศักยภาพ สูงสุดให้กับองค์กรคุณ

Hard Skills ทักษะสำคัญ ที่ควรจะมีในปี 2020

By Chuchartpong  /  June 5, 2020
5 Hard Skills ทักษะที่สำคัญที่ควรจะมีในปี 2020 ผ่านมาครึ่งปีแล้ว สำหรับปี 2020 ในครึ่งปีแรก เราต่างผ่านอะไรกันมามากมาย ที่สำคัญที่สุด และเรายังคงเผชิญกับมันต่อไป นั่นคือ วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งก็ทำให้เราต่างต้องปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของเราไปเป็นอย่างมาก ซึ่่งรวมไปถึงวิถีชีวิตในการทำงาน วันนี้เราจะมาพูดถึง ทักษะที่ควรจะมีในปี 2020…
Read More

Soft Skills ที่สำคัญ ที่จะช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายได้

By Chuchartpong  /  May 29, 2020
7 Soft Skills ที่จะช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายได้ วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง “Skills” กัน พวกเราคงรู้กันดีอยู่แล้วว่า Skills มีความหมายแปลว่า “ทักษะ” แต่เมื่อเรามองลงไป เราจะเห็นว่า Skills จะถูกแบ่งออกได้เป็น Hard Skills และ Soft Skills…
Read More

RESKILL เตรียมพร้อมสู้เศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID-19

By Chuchartpong  /  May 22, 2020
Reskill เตรียมความพร้อมสู้เศรษฐกิจ หลังวิกฤต COVID-19 Reskill เพิ่มทักษะ เตรียมความพร้อมรับมือวิกฤเศรษฐกิจในอนาคต. ทำไมต้อง Reskill ?? เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งทางสาธารณสุข และ เศรษฐกิจ อย่างมหาศาลเลย เนื่องจากภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องชะลอการแพร่ระบาดของไวรัส โดยการทำ Social Distancing…
Read More

จริยธรรมในที่ทำงาน (Ethics at Workplace)

By Chuchartpong  /  May 20, 2020
จริยธรรมในที่ทำงาน (Ethics at Workplace) จรรยาบรรณในที่ทำงาน หรือ Ethics at Workplace เป็นชุดของคุณค่าที่เปลี่ยนไปตาม พนักงานและองค์กร ที่แตกต่างกันออกไป บางคนก็มองว่า ที่ทำงานหรือออฟฟิศเป็น สถานที่ที่ต้องมาทุกวัน หรือ บ้างคิดว่า ออฟฟิศเป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 นั่นเองไม่สำคัญว่าคุณจะทำงานที่บ้าน…
Read More
Work from Home Application

JARVIZ APPLICATION

application สำหรับพนักงานบันทึกเวลาเข้าออก ระบบลาออนไลน์ และบันทึกการทำงานในแต่ละวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *