อาชีพที่จะถูกเครื่องจักรแทนที่ในอีก 25 ปีข้างหน้า

อาชีพ ที่จะถูกแทนที่ด้วย AI และ เครื่องจักร ในอีก 25 ปีข้างหน้า (part 1)

อาชีพ

อาชีพ ที่จะถูกแทนที่ด้วยในอีก 25 ปีข้างหน้า บทความนี้ได้แปลมาจาก นิตยสาร Reader’s Digest เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ 60 Minutes ซึ่งเป็น AI Expert และ บริษัททุน  ชื่อ Kai-Fu Lee ซึ่งได้ทำนายว่า ประมาณ 40% ของงานทั่วโลกจะถูกแทนที่ โดยหุ่นยนต์ และ AI ในอีก ประมาณ 25 ปีข้างหน้า และ จาก Oxford Study ได้บอกว่า จะมีคนจำนวนมาก ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง การถูกเลิกจ้างได้ จากการเปลี่ยนแปลงของการทำงาน แล เทคโนโลยี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงาน หรือ อาชีพ ที่สามารถใช้ AI หรือ Robot แทนที่ได้  

อาชีพ ของคุณกำลังจะตกยุคหรือเปล่า ?? ถ้าหากอาชีพของคุณอยู่ในลิสต์ดังกล่าว คุณกำลังมีความเสี่ยงที่จะตกงาน ไม่สำคัญว่าคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตาม

Peter C. Earle, นักวิจัย ที่อ้างอิง Institute for Economic Research ได้บอกว่า สถานการณ์ในขณะนี้ ได้แตกต่างจาก การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา ซึ่ง ในสมัยก่อนงานที่เราทำ เช่น ทำงานในโรงงานรถยนต์ เพื่อผลิตรถเข้ามาแทนที่ ม้า หรือ วัว ที่เป็นพาหนะ ในอดีต เราได้เรียนรู้การใช้งานเครื่องจักร ที่ใช้ในการทำงาน  แต่ปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว เรากำลังจะถูกแทนนที่การทำงาน ด้วย AI ซึ่งถ้าหากคนเราที่ทำงานมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งมีทักษะเป็นของตัวเอง จะต้องมาปรับตัว ซึ่งจะสายไปแล้ว ซึ่งงานในปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัย ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นอย่างมาก ต้องใช้เวลาฝึกฝนเป็นเวลานาน ซึ่งกำลังจะเป็นปัญหาใหญ่ของคนจำนวนมาก ถ้าหากคุณ เรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะเพื่อรับมือ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

อาชีพ

งานเหล่านี้กำลังจะถูก AI หรือ หุ่นยนต์ เข้ามาแทนที่ในอีก 15-25 ปีข้างหน้า 

  1. พนักงานในโกดัง ซึ่งเป็นอาชีพ ที่มีความเสี่ยงสูงมากในการถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์ และ AI เนื่องจากปัจจุบันเราได้เห็นหลายๆ โกดัง ที่ใช้ Robot ในการบริหารจัดการ 100% ซึ่งให้ประสิทธิภาพ และความถูกต้องที่แม่นยำกว่า ใช้มนุษย์ 
  2. คนขับรถแท๊กซี่ และพนักงานขับรถต่างๆ เราจะได้เห็นถึงวิวัฒนาการของรถในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น Tesla หรือ Brand รถยนต์ค่ายต่างๆ ที่ได้มีระบบคนขับแบบ Auto Pilot หรือ ขับแบบ Automatic โดยไม่ต้องอาศัยคนขับ ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปมาก และมีความปลอดภัยที่สูงขึ้น เป็นไปได้ว่า อีกไม่กี่ปี จะมีการยอมรับและให้เริ่มทดลองใช้ ซึ่งจะทำให้พนักงานขับรถสาธารณะ และ Taxi ต่างๆ ได้รับผลกระทบไปด้วยเป็นอย่างมาก 
  3. พนักงานทำเงินเดือน ปัจจุบัน ได้มี Software ที่สามารถคำนวน Payroll หรือ เงินเดือนของพนักงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัย คนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงาน และ ยังเป็นการทำงานที่รวดเร็ว แม่นยำ ลดความผิดพลาด และ Human Error ได้ด้วย ปัจจุบันได้มีหลายบริษัทได้เริ่มทดลองใช้ และให้ความพึงพอใจเป็นอย่างมากทีเดียว 
  4. ช่างซ่อมรถ หรือ ช่างประกอบรถ เราได้เห็นช่างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หลายๆแห่งที่ได้ใช้ Robot ในการประกอบรถ ด้วยต้นทุนทางด้านแรงงานที่สูงในบางประเทศ และ ความถูกต้องแม่นยำของ เครื่องจักร ที่มีมากกว่ามนุษย์ หลายๆ โรงงานจึงเลือกใช้ หุ่นยนต์ และ AI แทนที่ในการทำงาน พนักงานในการประกอบรถ หรือ ซ่อมรถ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ และ หาสาเหตุต่างๆ ได้ดีกว่ามนุษย์ด้วยการคำนวณทางตรรกะ 
  5.  พนักงานใน Line ผลิต ตามโรงงาน ซึ่งเป็นงาน จะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นงาน ต้องอาศัยการประกอบกันของหลายๆ ส่วน ซึงแต่ละบุคคลก็จะมีความถนัดและเชี่ยวชาญเฉพาะของตัวเอง จึงทำให้ได้ทำเฉพาะส่วนเท่านั้น และปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาแทนที่คนในสายการผลิตต่างๆ และราคาสำหรับ เทคโนโลยี รวมไปถึง เครื่องจักร หรือ หุ่นยนต์ ที่ถูกลง เมื่อมาคำนวณถึงต้นทุนในการจ้างคน โรงงานจึงเลือกใช้ Robot และ AI เพื่อลดต้นทุน และ ลดความผิดพลาดของมนุษย์ลง 
  6. นักดำน้ำลึก เป็นอีกอาชีพ ที่มีความเสี่ยงในการตกงานมากขึ้น เป็นเพราะด้วยหลายๆ ปัจจัย ด้วยข้อจำกัดทางด้านร่างกายของมนุษย์ ที่สามารถดำน้ำลึกได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น และ ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ก็ช่วยให้เราสามารถพัฒนาเครื่องจักรที่มีความทนทานสูงที่จะช่วยในการดำน้ำให้ลึกขึ้นได้ อย่างมาก ทำให้อาชีพนักดำน้ำลึกนั้น อาจจะถูกแทนที่ได้โดยเครื่องจักร
  7. ช่างทาสี อาชีพต้องใช้ความชำนาญในการทำงาน ในอดีตเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้บริการช่างทาสี เนื่องจากเราไม่สามารถทาสีด้วยตัวเองได้ หากเราไม่มีทักษะ เราจึงต้องใช้บริการ แต่ในปัจจุบัน เริ่มมีการใช้เครื่องจักรในการทาสี ซึ่งให้ผลที่เป็นที่น่าพอใจ และราคาถูกกว่า รวมไปถึงยังสามารถระบุเวลาที่เสร็จทีกำหนดได้ ไม่ต้องวิตกเรือง Human Error หรือว่า ระยะเวลาที่ใช้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถแทนที่ได้ด้วยการใช้หุ่นยนต์ จึงทำให้งาน ช่างทาสี เป็นอีก 1 งานที่มีความเสี่ยงที่จะตกงาน 
  8. นักแปลภาษา อาชีพมีความเสี่ยงที่จะตกงาน ในระยะเวลาอันใกล้นี้ เนื่องจาก ในอดีต เราจำเป็นต้องใช้นักแปลภาษาในการสื่อสาร ภาษาต่างๆ ที่เราไม่เข้าใจ โดยเราต้องใช้ล่าม หรือ นักแปลภาษา ในการเจรจาธุรกิจ หรือ ธุระ ที่สำคัญต่างๆ แต่ในปัจจุันเราได้เริ่มมีการใช้เทคโนโลยี เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Google Translate หรือว่าเป็น Application ต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น รวมไปถึงการใช้ AI ที่เข้ามาแทนที่ในการแปลภาษา ทั้งในอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราเรียกว่า IOT หรือ Internet of Things เช่นกัน

งานที่จะถูกแทนที่ด้วย เครื่องจักรจะมี อาชีพอะไรอีกบ้าง สามารถมาติดตามได้ต่อใน Content ถัดไปเร็วๆนี้ครับ 

Recruitment

บริการจัดหางานให้กับพนักงาน และองค์กร ที่ต้องการหาความก้าวหน้าในอาชีพ

Consulting

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ และ IT โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ กว่า 20 ปี

Outsourcing

บริการจัดหาพนักงานขั่วคราวที่มีความเชี่ยวชาญ ให้กับคุณ เพื่อเพิ่มศักยภาพ สูงสุดให้กับองค์กรคุณ

Hard Skills ทักษะสำคัญ ที่ควรจะมีในปี 2020

By Chuchartpong  /  June 5, 2020
5 Hard Skills ทักษะที่สำคัญที่ควรจะมีในปี 2020 ผ่านมาครึ่งปีแล้ว สำหรับปี 2020 ในครึ่งปีแรก เราต่างผ่านอะไรกันมามากมาย ที่สำคัญที่สุด และเรายังคงเผชิญกับมันต่อไป นั่นคือ วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งก็ทำให้เราต่างต้องปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของเราไปเป็นอย่างมาก ซึ่่งรวมไปถึงวิถีชีวิตในการทำงาน วันนี้เราจะมาพูดถึง ทักษะที่ควรจะมีในปี 2020…
Read More

Soft Skills ที่สำคัญ ที่จะช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายได้

By Chuchartpong  /  May 29, 2020
7 Soft Skills ที่จะช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายได้ วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง “Skills” กัน พวกเราคงรู้กันดีอยู่แล้วว่า Skills มีความหมายแปลว่า “ทักษะ” แต่เมื่อเรามองลงไป เราจะเห็นว่า Skills จะถูกแบ่งออกได้เป็น Hard Skills และ Soft Skills…
Read More

RESKILL เตรียมพร้อมสู้เศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID-19

By Chuchartpong  /  May 22, 2020
Reskill เตรียมความพร้อมสู้เศรษฐกิจ หลังวิกฤต COVID-19 Reskill เพิ่มทักษะ เตรียมความพร้อมรับมือวิกฤเศรษฐกิจในอนาคต. ทำไมต้อง Reskill ?? เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งทางสาธารณสุข และ เศรษฐกิจ อย่างมหาศาลเลย เนื่องจากภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องชะลอการแพร่ระบาดของไวรัส โดยการทำ Social Distancing…
Read More

จริยธรรมในที่ทำงาน (Ethics at Workplace)

By Chuchartpong  /  May 20, 2020
จริยธรรมในที่ทำงาน (Ethics at Workplace) จรรยาบรรณในที่ทำงาน หรือ Ethics at Workplace เป็นชุดของคุณค่าที่เปลี่ยนไปตาม พนักงานและองค์กร ที่แตกต่างกันออกไป บางคนก็มองว่า ที่ทำงานหรือออฟฟิศเป็น สถานที่ที่ต้องมาทุกวัน หรือ บ้างคิดว่า ออฟฟิศเป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 นั่นเองไม่สำคัญว่าคุณจะทำงานที่บ้าน…
Read More
Work from Home Application

JARVIZ APPLICATION

application สำหรับพนักงานบันทึกเวลาเข้าออก ระบบลาออนไลน์ และบันทึกการทำงานในแต่ละวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *