5 Trends Recruitment ที่จะเปลี่ยนไปหลังวิกฤต COVID-19

5 Trends Recruitment ที่จะเปลี่ยนไปหลังวิกฤต COVID-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งจะทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงกระบวนการรับสมัครพนักงาน หรือ Recruitment ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งต่อไป บริษัทจะให้ความสำคัญกับ Social Distancing มากขึ้น ซึ่งหมายถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลมากขึ้น ถ้าหากไม่จำเป็นก็จะใม่ให้ผู้สมัครมาที่ออฟฟิศ เพื่อเป็นการลดระยะห่างระหว่างบุคคลเช่นกัน 

โดยส่วนใหญ่เราจะได้เห็นการนำ Technology มาใช้ในกระบวนการรับสมัครงานกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ การใช้ Application ที่เพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน การลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนโดยใช้ Technology เข้ามาเป็นตัวช่วย งานเอกสารต่างๆ ที่สามารถใช้เทคโนโลยีแทนที่ได้ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่รับสมัครงาน สัมภาษณ์งาน ไปจนถึงการเซ็นสัญญาจ้างงาน ในทุกกระบวนการนี้เราสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มอำนวยความสะดวกให้การทำงานง่าย รวดเร็ว และ มีข้อผิดพลาดลดลง 

วันนี้แอดมินมี 5 Trends การรับสมัครพนักงานที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลังวิกฤต COVID-19 มาฝากกันนะครับ 

1. การสัมภาษณ์งานผ่าน Application จะเป็นที่นิยมมากขึ้น

บริษัทฯ จะหันมาใช้ Application ในการสัมภาษณ์งานมากขึ้นในการสัมภาษณ์งาน โดยจะเป็นการเพิ่ม Social Distancing ลดความแออัดในการเข้ามาที่ออฟฟิศของ Candidate และ ยังเป็นข้อดีให้กับผู้สมัคร จะช่วยลดภาระค่าเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง ให้ผู้สมัครสามารถเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ได้มากขึ้น 

ในช่วง COVID-19 ที่เราได้เห็นการทำงานแบบ Work from Home จะเห็นว่าเรามีการประชุมผ่าน Application หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Team, Line Meeting, Zoom, Google Hangout, Cisco Webex, Skype, และ Web Applicaiton สำหรับประชุมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการสัมภาษณ์งานเช่นเดียวกัน 

2. สัญญาจ้างงานจะใช้การเซ็นผ่านระบบ Digital Signature มากขึ้น

ความนิยมในการใช้ บริการ Digital Signature หรือ E-Signature จะมีมากมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ ต่างหันมาใช้ Digital Signature หรือ E-Signature มากขึ่น ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็ว และเมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิ่งเอกสาร หรือ การเดินทางเพื่อเมาเซ็นเอกสาร และความง่ายในการจัดการและการจัดเก็บ ระบบ Digital Signature หรือ E-Signature จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเข้ามาช่วยให้บบริษัทของคุณในการลดการใช้เอกสาร และจัดการระบบให้เป็น automation มากขึ้น 

ในช่วง Work from Home จะเห็นได้ว่ามีความต้องการใช้บริการ Digital Signature มากขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจาก ข้อจำกัดหลายๆ อย่างในการรับ-ส่งเอกสาร ทำให้งานเอกสารเกิดความล่าช้า บริษัทฯ จึงต้องการเครื่องมือที่สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย เพื่อให้สามารถดำเนินงานเอกสาร เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ Digital Signature และ E-Signature จึงมีความสำคัญและมีความต้องการมากขึ้น และหลังจากผ่านวิกฤต COVID-19 Solution Digital Signature ก็จะเป็นที่ต้องการและถูกให้ความสำคัญในองค์กรมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

3. AI จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการ Recruitment

การใช้ AI จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น ไม่เพียงแต่หลัง วิกฤต COVID-19 แต่เป็น Trend ที่มีกันพูดถึงกันมานานแล้ว โดยจะเป็น trend ใหม่ในการคัดเลือกใบสมัคร ทั้งยังช่วยลดภาระงาน HR ในการคัดเลือกพนักงาน ตาม Filter หรือ Criteria ที่วางไว้ด้วย 

ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทใหญ่ๆ หลายๆที่ เริ่มมีการนำมาใช้ และจะมีการใช้เป็นวงกว้างมากขึ้น ในปี 2022 โดยมีบริษัท Consult ระดับโลก หลายๆ บริษัท เริ่มมีการใช้ Solution นี้แล้ว โดยสามารถ Filters ใบสมัครงาน 80,000 ฉบับ ได้ในเวลาไม่กี่นาที โดยการตั้งค่า คุณสมบัติที่ต้องการและใช้ AI ในการประมวลผลเพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

4. บริษัทจะเลือกว่าจ้างพนักงานชั่วคราวมากขึ้น

ด้วยสถานการณ์ไวรัสในขณะนี้ และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้การเลือกว่าจ้างพนักงานประจำอาจจะเป็นเรื่องที่บริษัทจะพิจารณามากขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เป็น Fix Cost จะสูงกว่า การว่าจ้างพนักงานชั่วคราวทั่วไป และมีระยะเวลาสัญญาที่แน่นอน ทำให้บริษัทฯ อาจจะมีการปรับการจ้างงานพนักงานที่เปลี่ยนไปเป็นพนักงานชั่วคราวมากขึ้น 

Trends นี้เป็นอีก 1 Trends ที่กำลังมาแรง เนื่องจาก Generation ในปัจจุบันเป็น GenZ แล้ว ซึ่งมีความรักอิสระ ไม่ต้องการผูกมัดกับองค์กร และมีความเชื่อมั่นในตัวเอง และมีความสามารถสูง จึงไม่อยากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯแล้วเช่นกัน จึงทำให้ การเลือกว่าจ้างพนักงานประจำของบริษัทฯ ก็จะมีความยากขึ้นเช่นเดียวกัน 

บริษัทฯ จึงเลือกที่จะจัดการรูปแบบการรับสมัครงานที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สอดรับกับการอยู่ร่วมกันและการเปลี่ยนแปลงของ Generation เช่นเดียวกัน

5. การใช้บริการ Recruitment Agency จะมีความต้องการสูงขึ้น

การเลือกใช้บริการ Agency จะมีสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการลดขั้นตอนการประกาศหาพนักงานด้วยตนเอง และจะไปใช้บริการ Agency มากขึ้นด้วย ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การจัดหาพนักงานที่มีมากกว่า และช่องทางในการได้มาซึ่งพนักงานมีสูงกว่า จึงทำให้การเลือกใช้บริการของ Agency จึงจะมีความต้องการมากขึ้น และมีความรวดเร็วเมื่อเทียบกับบริษัทฯ จะหาพนักงานใหม่ด้วยตัวเองด้วยเช่นกัน 

นอกจากความเชี่ยวชาญ และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มากกว่าของ Agency บริษัทฯ ยังลดภาระงานและไป Focus งานทางด้านอื่นๆ ได้มากกว่าด้วยเช่นกัน 

การใช้บริการด้าน Agency จะมีมากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯสามารถสร้างข้อต่อรองได้มากกว่าด้วยเนื่องจาก บริษัทฯสามารถสร้างข้อต่อรองกับทั้ง Agency และตัวผู้สมัครเองได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่สำคัญของหลายๆองค์กร เนื่องจากการได้รับผลกระทบโดยรวมของทั้งภาคธุรกิจ ทำให้องค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่รอด และไม่เพียงแต่องค์กรที่ต้องปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเท่านั้น รวมไปถึงตัวพนักงานเองที่ต้องรู้จักปรับตัวเพื่อรักษาตำแหน่ง และเตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น เพราะหลังจากผ่านพ้นวิกฤตไวรัส COVID-19 นี้ไป เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 

ในภาคธุรกิจสิ่งที่ไม่เคยได้เห็นอาจจะได้เห็น เพราะฉะนั้นการปรับตัวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และการพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในทางบวกและทางลบ จะช่วยให้เรามีภูมิต้านทานในความเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 

แอดมินขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับ 

รักษาความลับ เน้นผลประโยชน์ของผู้สมัคร !!

Hard Skills ทักษะสำคัญ ที่ควรจะมีในปี 2020

By Chuchartpong  /  June 5, 2020
5 Hard Skills ทักษะที่สำคัญที่ควรจะมีในปี 2020 ผ่านมาครึ่งปีแล้ว สำหรับปี 2020 ในครึ่งปีแรก เราต่างผ่านอะไรกันมามากมาย ที่สำคัญที่สุด และเรายังคงเผชิญกับมันต่อไป นั่นคือ วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งก็ทำให้เราต่างต้องปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของเราไปเป็นอย่างมาก ซึ่่งรวมไปถึงวิถีชีวิตในการทำงาน วันนี้เราจะมาพูดถึง ทักษะที่ควรจะมีในปี 2020…
Read More

Soft Skills ที่สำคัญ ที่จะช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายได้

By Chuchartpong  /  May 29, 2020
7 Soft Skills ที่จะช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายได้ วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง “Skills” กัน พวกเราคงรู้กันดีอยู่แล้วว่า Skills มีความหมายแปลว่า “ทักษะ” แต่เมื่อเรามองลงไป เราจะเห็นว่า Skills จะถูกแบ่งออกได้เป็น Hard Skills และ Soft Skills…
Read More

RESKILL เตรียมพร้อมสู้เศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID-19

By Chuchartpong  /  May 22, 2020
Reskill เตรียมความพร้อมสู้เศรษฐกิจ หลังวิกฤต COVID-19 Reskill เพิ่มทักษะ เตรียมความพร้อมรับมือวิกฤเศรษฐกิจในอนาคต. ทำไมต้อง Reskill ?? เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งทางสาธารณสุข และ เศรษฐกิจ อย่างมหาศาลเลย เนื่องจากภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องชะลอการแพร่ระบาดของไวรัส โดยการทำ Social Distancing…
Read More

จริยธรรมในที่ทำงาน (Ethics at Workplace)

By Chuchartpong  /  May 20, 2020
จริยธรรมในที่ทำงาน (Ethics at Workplace) จรรยาบรรณในที่ทำงาน หรือ Ethics at Workplace เป็นชุดของคุณค่าที่เปลี่ยนไปตาม พนักงานและองค์กร ที่แตกต่างกันออกไป บางคนก็มองว่า ที่ทำงานหรือออฟฟิศเป็น สถานที่ที่ต้องมาทุกวัน หรือ บ้างคิดว่า ออฟฟิศเป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 นั่นเองไม่สำคัญว่าคุณจะทำงานที่บ้าน…
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *