Cisco Systems…บริษัทที่คนอเมริกันอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด

“Cisco Systems” บริษัทที่คนอเมริกัน…อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด ถ้าเราตั้งคำถามว่า บริษัทอะไรที่คุณอยากเข้าไปทำงานมากที่สุด คำตอบของคนส่วนใหญ่ ก็คงจะไม่พ้นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Apple, Alphabet (Google), Facebook ที่เราคุ้น ๆ หูกันอยู่ เพราะบริษัทเหล่านี้ ขึ้นชื่อเรื่องของการให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างคุ้มค่า มีสวัสดิการดี ๆ ให้พนักงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ดึงดูดให้คนข้างนอกอยากเข้าไปร่วมงานด้วยเหลือเกิน แต่ถ้าอ้างอิงจากการจัดอันดับบริษัทที่คนอยากร่วมงานด้วยในปี 2021 ของนิตยสาร Fortune ผลการสำรวจ พบว่า บริษัทที่คนอยากร่วมงานมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ …