รู้ไว้…ได้เปรียบ…..10 ทักษะด้านเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

10 ทักษะด้านเทคโนโลยีในอนาคต ตามให้ทัน รู้ไว้…ได้เปรียบ

เพราะโลกของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เมื่อเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเก่า ผู้ใช้งานอย่างเราก็ต้องตามให้ทันด้วย เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา บริษัท Burning Glass Technologies ได้ออกรายงานเรื่อง “Skill of Mass Disruption” ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ทักษะงานด้านเทคโนโลยีไอที 10 ด้าน ที่กำลังเปลี่ยนแปลงมากที่สุด และจะมีความต้องการมากในช่วง 5 ปีข้างหน้านี้ (ปี 2021-2025) โดยบริษัทได้นำฐานข้อมูลประกาศจ้างงานกว่าหนึ่งพันล้านตำแหน่งในทวีปอเมริกาเหนือ ที่มีทักษะทั้งหมด 17,000 ด้าน มาวิเคราะห์ทักษะงานที่กำลังมีความต้องการเพิ่มขึ้นสูงขึ้นมาก และหาพนักงานตามความต้องการได้ค่อนข้างยาก

วันนี้เราจะพาไปดู 10 ทักษะด้านเทคโนโลยีในโลกอนาคตที่กำลังจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานกันค่ะ

1. AI & Machine Learning 🤖 คือ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้เครื่องมืออัลกอริทึม และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการทำปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูล ในอนาคต AI จะถูกใช้งานมากขึ้น ผู้มีทักษะด้านนี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแน่นอน
.
2. Cloud Technologies ☁ คือ ทักษะที่เกี่ยวกับการพัฒนา การติดตั้ง และด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีการประมวลผลบนคลาวด์ รวมถึงงานด้านกลยุทธ์และการวางแผนการใช้ระบบคลาวด์
Cloud Technology หรือ “ระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ” เป็นการนำทรัพยากรทางด้าน Computer
ทั้ง Hardware และ Software มาใช้งาน หรือ ให้บริการต่างๆ ระบบเครือข่าย และระบบอินเทอร์เน็ต
.
3. Connected Technologies 🌐 คือ ทักษะที่เกี่ยวกับ Internet of Things และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกัน รวมถึงทักษะด้านโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมที่ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถทำงานได้เช่น 5G
IoT หรือ Internet of Things (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) หมายถึง วัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งของเครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตอื่น ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีการฝังตัวของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ซึ่งวัตถุสิ่งของเหล่านี้ สามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
อีกทั้ง สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและถูกควบคุมได้จากระยะไกล ผ่านโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ทุกอย่างที่ถูกออกแบบมาให้เชื่อมโยงกันได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะสามารถสื่อสารกันได้
.
4. FinTech 📊 คือ ทักษะด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางด้านการเงิน เช่น Blockchain หรือทักษะอื่นๆ ที่ทำให้การทำธุรกรรมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การใช้โปรแกรม Streaming ในการซื้อขายหุ้นที่เริ่มมีความนิยมในการใช้เทรดหุ้น เข้าถึงง่ายขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น
.
5. IT Automation 💡 คือ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบกระบวนทำงานต่างๆ ให้เป็นไปได้อย่างอัตโนมัติ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆมาสนับสนุนการทำงานของมนุษย์ หรือ ทำงานทดแทนมนุษย์
ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในระดับองค์กร ปัจจุบันมีการนำ Automation มาใช้ในการทำงานอย่างหลากหลาย เช่น ควบคุมการผลิตสินค้าในโรงงาน หรือควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เป็นต้น
.
6. Natural Language Processing (NLP) 🔤 คือ ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลทางด้านภาษา ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ ตลอดจนตีความและใช้งานภาษาปกติที่มนุษย์ใช้สื่อสารได้ โดยเทคโนโลยี NLP นี้ มีรากฐานจากวิทยาการหลากหลายสาขาด้วยกัน โดยเฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) และภาษาศาสตร์เชิงคำนวณ (computational linguistics) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปิดช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างมนุษย์และระบบคอมพิวเตอร์
.
7. Parallel Computing ⏸ คือ ทักษะในการพัฒนา และการประมวลผลคอมพิวเตอร์แบบคู่ขนาน เป็นรูปแบบของการคำนวณที่สามารถทำการคำนวณหลายอย่างพร้อมกันได้ การประมวลผลแบบขนานใช้โปรเซสเซอร์หลายตัว การคำนวณแบบขนานมีประโยชน์ในการคำนวณที่ซับซ้อน เนื่องจากโปรเซสเซอร์แบ่งภาระงานระหว่างกัน และยังประหยัดเวลาด้วย
.
8. Proactive Security 🚨 คือ ทักษะในการป้องกันระบบโครงสร้างด้านดิจิทัลจากอาชญากรรมทางไซเบอร์และป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้น ไม่ต้องรอให้พวกแฮกเกอร์เจาะระบบเราก่อน เพราะมันจะสร้างความเสียหายแบบที่ประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียว
.
9. Quantum Computing 🖥 คือ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการใช้ Quantum Computers และแอพพลิเคชั่นในการใช้งานระบบซึ่งเป็นระบบประมวลผลที่จัดการกับข้อมูลมหาศาลได้ในเวลาอันรวดเร็ว เป็นผลดีต่อการทำงานของ AI และ Machine Learning จะฉลาดและทำงานได้ไวขึ้นกว่าเดิม และในอนาคตจะกลายเป็นระบบปฏิบัติการที่ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีอื่น ๆ อีกอย่างแน่นอน
.
10. Software Development Methodologies 👩‍💻 คือ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย เช่น Agile
Agile Methodology คือแนวคิดในการทำงาน(ไม่ใช่รูปแบบหรือขั้นตอนการทำงาน) และไม่จำกัดว่าใช้ได้สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายซอฟต์แวร์(Software) เท่านั้น โดยอไจล์ให้ความสำคัญในการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอด เพื่อตอบสนองผู้ใช้งาน
.
ขึ้นชื่อว่า เทคโนโลยี ก็ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว ถ้าเราตามเทคโนโลยีได้ทัน เราก็จะนำหน้าและมีโอกาสมากกว่าคนอื่น ทักษะทางเทคโนโลยีทั้ง 10 ด้านนี้ ไปได้อีกไกลแน่นอนในอนาคต ใครสนใจด้านไหน ลองหาความรู้ หาข้อมูลเพิ่มเติม อย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะ 🙂
.
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ https://www.blockdit.com/posts/600cf51df77b2d0ccee8084f 
 Related Content :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *