Cisco Systems…บริษัทที่คนอเมริกันอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด

“Cisco Systems” บริษัทที่คนอเมริกัน…อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด

ถ้าเราตั้งคำถามว่า บริษัทอะไรที่คุณอยากเข้าไปทำงานมากที่สุด คำตอบของคนส่วนใหญ่ ก็คงจะไม่พ้นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Apple, Alphabet (Google), Facebook ที่เราคุ้น ๆ หูกันอยู่ เพราะบริษัทเหล่านี้
ขึ้นชื่อเรื่องของการให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างคุ้มค่า มีสวัสดิการดี ๆ ให้พนักงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ดึงดูดให้คนข้างนอกอยากเข้าไปร่วมงานด้วยเหลือเกิน แต่ถ้าอ้างอิงจากการจัดอันดับบริษัทที่คนอยากร่วมงานด้วยในปี 2021 ของนิตยสาร Fortune ผลการสำรวจ พบว่า บริษัทที่คนอยากร่วมงานมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ “Cisco Systems”

.

“Cisco Systems”

Cisco Systems เป็นบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกัน ทำการผลิตพร้อมทั้งจัดจำหน่ายทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครือข่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมรวมถึงสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงโดยจัดจำหน่ายทั้งผู้ใช้ทั่วไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ Cisco มีพนักงานราว ๆ 36,000 คน โดยในปี 2021 บริษัทมีมูลค่าบริษัทอยู่ที่ 7.2 ล้านล้านบาท (ซึ่งมีมูลค่าเป็นเกือบ 7 เท่า ของบริษัทที่ใหญ่สุดในไทยอย่าง ปตท.เลยหละ) แต่เมื่อเทียบมูลค่าบริษัทของ Cisco Systems กับบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ ที่ติด Top 10 บริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกในปี 2021 จากการสำรวจของ PwC เช่น
– Apple มีมูลค่าในตลาดประมาณ 21 ล้านล้านดอลลาร์
– Alphabet (Google) มีมูลค่าในตลาดประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์
– Facebook มีมูลค่าในตลาดประมาณ 8.4 แสนล้านดอลลาร์
Cisco Systems นั้นถือว่าเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กมาก เทียบกับบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ ๆ ในสหรัฐอเมริกา

.
ทำไม…คนถึงอยากทำงานที่ Cisco Systems

1. สวัสดิการของบริษัท Cisco Systems
Cisco Systems ได้คิดค้นโปรแกรมสวัสดิการที่ชื่อว่า “Time2Give” เป็นโปรแกรมที่ให้พนักงานลาพักไปทำงานอาสาสมัครได้ เพราะบริษัทมีความเชื่อถือว่าการทำดีคืนสังคมจะทำให้พนักงานเรียนรู้ความรู้สึกของผู้ให้อย่างแท้จริง และอีกโปรแกรมที่มีชื่อว่า Days for Me หรือวันที่พนักงานสามารถไปหาผู้เชี่ยวชาญของบริษัท เพื่อไปปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานหรือชีวิตส่วนตัวเพื่อคลายความเครียดและเพิ่มความสุขให้กับพนักงาน

.

2. การให้ความสำคัญกับเรื่อง “ความฉลาดทางอารมณ์” หรือ EQ (Emotional Quality)
บริษัทจะเน้นให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผ่านการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ร่วมกันบ่อยครั้ง เพราะบริษัทเชื่อว่า การที่พนักงานมี EQ ที่สูงจะทำให้พนักงานเข้าใจการทำงาน เข้าใจจิตใจของเพื่อนร่วมงาน และเข้าใจสิ่งแวดล้อมของงานได้มากขึ้น ทำให้ทำงานร่วมกันเป็นทีม
ได้ดีขึ้น

.

เมื่อมองภาพรวมแล้ว จะเห็นว่าบริษัท Cisco Systems ให้ความสำคัญต่อพนักงานเป็นอย่างมาก บริษัทใส่ใจถึงความสามารถที่พนักงานจะเข้าร่วมกับองค์กรของบริษัทนี้ได้ ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัว และระดับอารมณ์ที่เป็นตัวแปรสำคัญในการทำงาน ทั้งการทำงานคนเดียวและการทำงานเป็นทีม รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับองค์กรอย่างมีความสุขด้วย ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ “เพื่อกำหนดอนาคตของอินเทอร์เน็ตด้วยการสร้างมูลค่า และโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับลูกค้า พนักงาน นักลงทุน พันธมิตร และระบบนิเวศของเรา” ซึ่งวิสัยทัศน์ของ Cisco Systems ไม่เพียงสะท้อนแค่ บริษัทต้องการโฟกัสที่สินค้า บริการ ลูกค้า และผลประกอบการเพียงเท่านั้น แต่พวกเขายังให้ความสำคัญกับ “พนักงาน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญอันดับต้น ๆ ขององค์กร นั่นก็คือเหตุผล ที่ทำให้ Cisco Systems เป็นบริษัทที่คนอเมริกัน อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในปี 2021 ตามการจัดอันดับของนิตยสาร Fortune นั่นเอง

.

แล้วบริษัทที่คุณใฝ่ฝันอยากทำงานด้วย…คือที่ไหนกันนะ???

.

Reference : 

https://www.longtunman.com/30858

https://fortune.com/company/cisco-systems/best-companies/

https://workpointtoday.com/10-business-high-market-cap-2021/

https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/publications/assets/pwc-global-top-100-companies-2021.pdf?fbclid=IwAR3NNNuW7T7CdBv4lclZfyr9ej_ASzjg78uZlJD7w6zgmVX40KbuhzeJqLk

Related Content :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *