อาชีพที่จะถูก AI และ Robot แทนที่ในอีก 25 ปี ข้างหน้า (part 2)

อาชีพที่จะถูก AI และ Robot แทนที่ในอีก 25 ปี ข้างหน้า (part 2) อาชีพที่มีความเสี่ยงที่จะถูกแทนที่ด้วย AI และ Robot ในอีก 25 ปีข้างหน้า บรรณารักษ์ หรือ พนักงานในห้องสมุด ซึ่ง เป็นอาชีพ ที่ในอดีต จำเป็นต้องใช้ทักษะ และ ความปราณีต เป็นระบบระเบียบในการทำงาน ทั้งการจัดเรียง,หมวดหมู่ การจัดวางหนังสือ ละใช้ความจำเป็นอย่างมาก …

อาชีพ

อาชีพที่จะถูกเครื่องจักรแทนที่ในอีก 25 ปีข้างหน้า

อาชีพ ที่จะถูกแทนที่ด้วย AI และ เครื่องจักร ในอีก 25 ปีข้างหน้า (part 1) อาชีพ ที่จะถูกแทนที่ด้วยในอีก 25 ปีข้างหน้า บทความนี้ได้แปลมาจาก นิตยสาร Reader’s Digest เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ 60 Minutes ซึ่งเป็น AI Expert และ บริษัททุน  ชื่อ Kai-Fu Lee ซึ่งได้ทำนายว่า …

Career วางแผนก้าวหน้า พาตนเองก้าวไกล

Career วางแผนก้าวหน้า พาตนเองก้าวไกล Career หรือ อาชีพ หน้าที่การงาน คำนี้หากลอยอยู่โดดๆ  เพียงคำเดียว จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือ มีความหมายใดๆ ต้องมีคำประกอบท้าย เพื่อให้เห็นการกระทำจึงจะเกิดผล เช่น การวางแผนความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ เป็นต้น  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ Human Resource  ที่ดูแลงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะต้องมีทักษะในการบริหารจัดการให้ พนักงานมีความเติบโตก้าวหน้าในองค์กร เพราะจะได้ประโยชน์ สามสถาน คือ คนทำงาน HR ก็ได้ทำหน้าที่ในการดึงศักยภาพของบุคคลออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด …