Hackathon…?

ใครเป็นแฟนซีรีส์เกาหลีกันบ้าง…. หลาย ๆ คนน่าจะเคยดูซีรีส์ที่โด่งดังในปี 2020 อย่าง “Start-Up” และคงได้ยินคำคำหนึ่งบ่อย ๆ นั่นคือ Hackathon บางคนอาจสงสัยว่ากิจกรรมนี้คืออะไร จัดขึ้นเพื่ออะไร บริษัทของเราเองก็เคยเป็น Sponsor ให้กับกิจกรรมแบบนี้ด้วย . Hackathon เกิดจากคำว่า Hack + Marathon โดย Hack มาจาก Hacker เปรียบเหมือนกลุ่มคนที่ชอบทดลองทำสิ่งใหม่ๆ ส่วนคำว่า Marathon เป็นคำที่สื่อถึงกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน …